• Stilte en meditatie

  • Stilte en meditatie

  • Stilte en meditatie

  • Stilte en meditatie

Visio Divina “Zien met je ziel”

Lectio Divina “Horen met je ziel”

Wat heeft een tekst (Lectio Divina) en wat heeft een schilderij of afbeelding (Visio Divina) mij te zeggen? Door aandachtig te lezen of aandachtig te kijken ervaar je dat een tekst of beeld je kan raken. Daardoor kun je meer zicht krijgen op wat je beroert, op jezelf, op je ziel. Voor beide vormen van verstilling geldt dat de begeleider je helpt met stil worden en ruimte te maken in jezelf, zodat je onbevangen kunt luisteren naar de tekst of ontvankelijk bent voor wat het schilderij je mogelijk te zeggen heeft.

Plaats: Adventskerk (stilteruimte of kerkzaal), Lindelaan 49, Assen

Planning:      donderdagavonden om de twee weken, afwisselend Lectio en Visio Divina,

Tijd: 19.00 – 19.30 uur;

Begeleiding: Ds. Helene van Noord en Berta van der Kolk

Informatie: Berta van der Kolk, vanderkolktoussaint@hetnet.nl, 06-41855100 | Helène van Noord, h.van.noord@planet.nl

 

Stiltewandelingen “Zin in wandelen”

Zin in wandelen en in bezinning? Twee keer per maand lopen we een stiltewandeling van een uur in het Drentse Aa-gebied. Een mooie route op onverharde paden. We starten de wandeling met het lezen van een gedicht. Na afloop van de stiltewandeling praten we na over het gedicht: wat je erin aanspreekt of hoe het aan je eigen leven raakt. Door samen stil te wandelen verstomt de drukte in je hoofd en ervaren de wandelaars een vertrouwdheid waardoor het gesprek na afloop diepgang krijgt.

Plaats:  vertrek met auto(‘s) vanaf de Adventskerk

Tijd: 09.30 uur verzamelen voor de Adventskerk

Informatie + opgave: Berta van der Kolk vanderkolktoussaint@hetnet.nl,  06-41855100

 

Meditatie op woensdag

Elke woensdagmiddag van 16.00-16.30 uur een geleide meditatie in de Adventskerk. In alle rust komen we samen en proberen in de drukte van alledag ons te ontspannen, te luisteren naar muziek, stil te staan bij een (bijbel)tekst of een gedicht. We zitten in een kring rondom de paaskaars. Sommige deelnemers komen elke week, anderen af en toe. Dat is allemaal goed. Na afloop is er, voor wie wil, gelegenheid om koffie/thee te drinken en nog wat na te praten met elkaar. Van harte welkom!

Planning:  Iedere woensdagmiddag van 16.00-16.30 uur

Informatie: Lucas Tiesinga, Lucas.Tiesinga@ggzdrenthe.nl