• ANBI

  • ANBI

  • ANBI

  • ANBI

Stichting Stadsklooster Assen heeft sinds 8 november 2023 een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dit betekent dat donaties en legaten fiscaal vriendelijk behandeld worden door de fiscus.

Stichting Stadsklooster Assen
Rekening nummer:
NL 75 RABO 0379 5502 96