• Aandacht voor elkaar

  • Aandacht voor elkaar

  • Aandacht voor elkaar

  • Aandacht voor elkaar

Dit onderdeel zal later uitgewerkt worden. Op dit moment wordt er na de dienst op zondagochtend een roos uitgereikt aan een van de cliënten op het GGZ terrein als teken van verbondenheid met het Stadsklooster. Ook wordt er onder verantwoordelijkheid van de PGA gemeente Vredenoord door het pastoraat Ouderenwerk in de zomer 1 x per 14 dagen koffiedrinken en spelletjesmiddagen georganiseerd.