• De relatie met GGZ

  • De relatie met GGZ

  • De relatie met GGZ

  • De relatie met GGZ

Ochtendgebeden
Op dit moment zijn er voor de GGZ cliënten de ochtendgebeden op de zondagochtend. Hier is ook een ieder ander welkom. De vieringen beginnen om 10:00 uur en duren ca. een half uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie aan de tafels. Hier staat het contact met de cliënten centraal.

Meditatie momenten
Op de woensdagmiddagen verzorgen de pastores van GGZ en de wijkpredikant van Vredenoord bij toerbeurt een geleide mediatie op het liturgisch centrum in de kerk. De meditatie begint om 16.00  uur en duurt tot 16.30 uur. Na afloop van de meditatie is er gelegenheid om na te praten. De kerkdeur wordt tijdens de meditatie afgesloten en na afloop weer geopend.

Inloop/Koffiemiddagen
Op de donderdagmiddagen is er een inloop van 15:00 – 17:00 uur. Cliënten van GGZ zijn welkom voor een praatje, een bezoek aan de stilteruimte of een spelletje. Er wordt koffie en thee geserveerd door een groep van elf vrijwilligers die bij toerbeurt ‘dienst hebben’.

Andere activiteiten
Voortzetting van regelmatige exposities met door cliënten gemaakte werkstukken, schilderijen e.d.