• Leven en leren

  • Leven en leren

  • Leven en leren

In Stadsklooster Assen houden we de geest levend. De pijler Leven en Leren is er om de geest te scherpen. Dit sluit aan bij een eeuwenoude monastieke traditie in Europa en speciaal die van Noord-Nederland. Het klooster van Aduard trok al in de middeleeuwen belangrijke geleerden aan uit heel Noord-Europa. Ze studeerden, discussieerden en inspireerden elkaar. En er werden nieuwe ideeën geboren. Wij verdiepen ons in onderwerpen op het snijvlak van religie en samenleving, en ons eigen leven. Thema’s die de geest prikkelen en uitnodigen tot debat.

Daarbij vindt in de meeste gevallen een gedachtenuitwisseling plaats met het publiek.We streven er naar het woord van de lezingen, gedichten en andere tekst zoveel mogelijk te combineren met andere kunstvormen, zoals muziek en gedichten.