• Wat is Stadsklooster Assen?

  • Wat is Stadsklooster Assen?

 

Een plek om op te laden
Stadsklooster Assen wil een plek zijn waar we, te midden van alle drukte en lawaai, ons even kunnen terugtrekken voor een moment van stilte en rust; waar aandacht is voor wat ons overstijgt maar tegelijk ook drijft, tot uitdrukking komend in het vieren van de getijden, in het genieten van de schoonheid van muziek en andere vormen van kunst; een plek kortom die uitnodigt om binnen te komen en mee te doen, maar ook stimuleert om naar buiten te gaan en van betekenis te zijn voor het leven van alledag.

Het vieren van de getijden: het morgengebed op zondag, het avondgebed of vesper op doordeweekse dagen, beschouwen we als het begin- en ankerpunt van Stadsklooster Assen. We sluiten daarmee aan bij wat een zich nieuw ontwikkelende traditie van oecumenische, neo-monastieke spiritualiteit genoemd kan worden.

Een prachtig ruimte
Met de Adventskerk beschikken we over een gebouw dat zich uitstekend leent voor het vieren van de getijden. Qua architectuur, zowel wat betreft exterieur als interieur, roept het een geheel eigen sfeer op die goed past bij deze vorm van spiritualiteit. Echter ook voor tal van andere activiteiten op het grensvlak van enerzijds klooster anderzijds muziek, kunst en cultuur is het een prima locatie.

Een pleisterplaats
Stadsklooster Assen wil samenwerking zoeken met andere partners in de stad die aandacht hebben voor geloof en zingeving, voor muziek, kunst en cultuur, en zo een pleisterplaats in de stad zijn voor ieder van welke achtergrond ook die op dit vlak iets te zoeken of te vinden heeft.