• Vieringen

  • Vieringen

  • Vieringen

  • Vieringen

Morgengebed

Elke zondagmorgen luidt de klok voor het Morgengebed. Het is een korte, sobere, verstilde viering in de vorm van een getijdegebed, zoals dat ook in kloosters gebeurt. Een psalmgebed, een Bijbeltekst met korte toelichting, enkele liederen en voorbeden maken er deel van uit. Er is ruimte voor stilte en ingetogen muziek. Een team van liturgen, bestaande uit (emeritus)predikanten en lekenliturgen, leidt afwisselend de vieringen.

Tijd: 10.00 – 10.30 uur

Informatie: Corry van der Molen, corry.vandermolen@ziggo.nl, 06-22065178

Taizévieringen

Taizé is de naam van een oecumenische kloostergemeenschap in het dorp Taizé, dat in Bourgondië ligt. De vieringen in Taizé worden als een getijdegebed drie keer per dag gehouden. Het zijn momenten van bezinning, verstilling en gebed. Zij zijn vooral bekend vanwege de vele repetitieve gezangen in alle talen. Ook tijdens de Taizévieringen in de Adventskerk zingen we liederen in verschillende talen om die wereldwijde verbondenheid uit te drukken.

In de Taizévieringen wordt vooral gezongen. De teksten zijn afkomstig uit Psalmen, andere Bijbelgedeelten en van kerkvaders en -moeders. Ze zijn zo gecomponeerd dat ze eenvoudig mee te zingen zijn, zelfs vierstemmig. Voorafgaand aan de viering kan meerstemmig zingen worden geoefend met een kleine zanggroep.

In Taizé wordt elk lied diverse keren herhaald. Dat steeds herhaald zingen van de liederen wordt ervaren als een vorm van mediteren of bidden. De liederen worden afgewisseld door (Bijbel)teksten en voorbeden. Ook stiltes van meerdere minuten zijn een belangrijk onderdeel van de viering.

Planning: houd de website van Stadsklooster Assen en andere informatiekanalen in de gaten.

Informatie: Berta van der Kolk, vanderkolktoussaint@hetnet.nl, 06-41855100

 

Vespers in Advents- en Lijdenstijd

De komende vier woensdagavonden luidt om 19.00 de klok van de Adventskerk. Dan begint een verstilde, korte vesper. Het zijn de weken van Advent, waarin we het vertrouwen zoeken dat er weer Licht komt. Dat het kán: gerechtigheid en vrede. Jesaja jubelt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is de tijd van verwachting, waarin we toe bewegen naar Kerst.

Marijke de Bruijne dicht:

Hart van de hemel,
hart van de aarde
wil elkaar raken,
opdat wij mensen
niet zo verloren staan.

We zullen deze tekst elke vesper zingen. Het thema van de vespers is ‘Wil elkaar raken…’

Elke vesper wordt een tekst uit Jesaja en een psalm gelezen. Zoals altijd, en passend bij het getijdegebed dat de vesper is, zingen de Lofzang van Maria. Er wordt nog meer gezongen en we bidden een avondgebed.

Ds. Helène van Noord, Klaas Pieter Touw, Kees Richters en Berta van der Kolk zijn afwisselend liturg.