• Vieren en ontmoeten

Voor Stadsklooster Assen geldt dat het vieren van de getijden de kern is van al zijn verdere activiteiten. Wie elkaar in deze liturgie ontmoeten vormen de ‘dragende gemeenschap’ van het Stadsklooster. Zondag wordt het morgengebed gehouden; het avondgebed heeft plaats op een doordeweekse namiddag of avond. In elk geval in aanloop naar Kerst en Pasen.

In de maandelijkse Musica pro Deo-vieringen op zondagmiddag komen liturgie en muziek samen in de vorm van cantatedienst, vesper of Evensong. Koren en ensembles van goede kwaliteit putten uit de rijke schat van oude en nieuwe kerkmuziek.

Lectio en Visio Divina alsook de geleide woensdagmiddag-meditatie en de stilte-wandeling zijn ontmoetingsmomenten in kleine kring cirkelend rond het overdenken van teksten en beelden.