• De organisatie

  • De organisatie

  • De organisatie

  • De organisatie

Tot 1 januari 2025 staat een aantal activiteiten zoals het Morgengebed, Musica pro Deo, Woensdagavondvespers, exposities en theatervoorstellingen nog onder verantwoordelijkheid van de Protestantse wijkgemeente Vredenoord.

Stichting Stadsklooster Assen
Locatie: Adventskerk
Adres: Lindelaan 49, 9404 KR Assen
Contact: info@stadskloosterassen.nl | www.stadskloosterassen.nl

Bestuur
Martien de Pauw (voorzitter)
Joost Toussaint (secretaris)
Daan Tavenier (penningmeester)

Oprichters Stichting Stadsklooster Assen
Arnoud van der Mheen
Mijntje Hennipman
Meino Nijhoff
Reinder van der Molen

De Raad van Advies
Jaap de Raadt, Bert Vastenburg, Anita Akkerman – stadsklooster
Wietse Meinardi – orgel, kistorgel, piano, kerkmuziek
Berta van der Kolk, Inge Meinardi, Peter Siebesma, Henk Horlings, Wietse Meinardi – Musica pro Deo en concerten
Berta van der Kolk, Klaas Pieter Touw, Corry van der Molen – morgengebeden, woensdagavondvespers, meditatie
Cees Hoekstra, Pieter Veenstra, Reinder van der Molen – kunst en cultuur
Corry van der Molen, Berta van der Kolk – lezingen
Meino Nijhoff, Cees Hoekstra – bouwkundige zaken, investeringen
Arnoud van der Mheen, Dick van Veen, Klaas Pieter Touw – verbinding met GGZ Drenthe
Henk Siekmans, Pieter Veenstra – klooster en wereld
Gerard Alberts, Inge Meinardi, Klaas Pieter Touw – PR en communicatie

Volgens artikel 4 lid 6 van de oprichtingsakte van de stichting genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

KvK-nummer: 91924669 – RSIN: 8658.18.757

Stichting Stadsklooster Assen heeft sinds 8 november 2023 een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Stichting Stadsklooster Assen
Rekening nummer:
NL 75 RABO 0379 5502 96