• ‘Visio Divina’ en ‘Lectio Divina’

Visio Divina “Zien met je ziel” en Lectio Divina  “Horen met je ziel”

Wat heeft een tekst (Lectio Divina) en wat heeft een schilderij of afbeelding (Visio Divina) mij te zeggen? Door aandachtig te lezen of aandachtig te kijken ervaar je dat een tekst of beeld je kan raken. Daardoor kun je meer zicht krijgen op wat je beroert, op jezelf, op je ziel. Voor beide vormen van verstilling geldt dat de begeleider je helpt met stil worden en ruimte te maken in jezelf, zodat je onbevangen kunt luisteren naar de tekst of ontvankelijk bent voor wat het schilderij je mogelijk te zeggen heeft.

Plaats: stilteruimte of kerkzaal

Tijd: 19.00 – 19.30 uur;

Begeleiding: Ds. Helene van Noord en Berta van der Kolk

Informatie: Berta van der Kolk, vanderkolktoussaint@hetnet.nl, 06-41855100  |  Helène van Noord, h.van.noord@planet.nl