• Vespers in Advents- en Lijdenstijd

Op de woensdagen in de Adventstijd, in aanloop naar Kerst, en op de woensdagen in de Lijdenstijd, in aanloop naar Pasen te beginnen bij Aswoensdag, worden korte vespers gevierd in het stiltecentrum van de Adventskerk. We lezen een tekst uit de Bijbel, zingen een psalm en een passend lied en bidden een avondgebed. Elke vesper wordt het Magnificat, de Lofzang van Maria, gezongen.

Plaats: Stilteruimte Adventskerk

Tijd: 19.00 – 19.30 uur

Informatie: Klaas Pieter Touw,k.p.touw@kpnmail.nl, 06-26800690