Taizéviering in de Adventskerk

zondag | 10 nov | 19:30 uur

Taizéviering in Assen

Op zondag 15 september wordt een Taizéviering gehouden in de Adventskerk.

Nadere invulling als thema, voorganger en begeleiding wordt later bekend gemaakt.

De voorbereidingsgroep, streeft ernaar dat deze viering in liturgie en sfeer zoveel mogelijk lijkt op die in Taizé zelf. Dus zullen de liederen met veel herhalingen gezongen worden en is er veel ruimte voor stilte en bezinning.

Taizé liederen zijn zo gecomponeerd dat ze eenvoudig meegezongen kunnen worden. Door de vele herhalingen gaat dat al snel als vanzelf. Het mooist is het als ze vierstemmig klinken. Als je, u of jij, die andere stem, die bij je past, wilt leren, is er gelegenheid om dat voor de viering aan te doen. Een kleine vierstemmige zanggroep oefent met wie dat wil tussen 18.30 en 19.15 uur.

Tijd viering: 19.30 – 20.30 uur
Tijd vierstemmigheid oefenen: 18.30 – 19.15 uur
Plaats: Stadsklooster Assen, Adventskerk: Lindelaan 49, Assen